12 BIEG

  • EUR 4.70
  • GBP 5.58
  • CHF 4.81

Wspólna ofensywa wodorowa Daimler Truck AG i Shell

Daimler Truck AG i Shell - samochody ciężarowe z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe

Wodór jako paliwo przyszłości: wspólna ofensywa Daimler Truck i Shell

Daimler Truck AG i Shell New Energies NL B.V. („Shell”) chcą wspólnie przyspieszyć wprowadzenie na europejskie drogi samochodów ciężarowych z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe. W tym celu firmy te podpisały odpowiednie porozumienie – swoistą ofensywę wodorową. Jakie korzyści wynikną z tej współpracy? Czy wodór rzeczywiście ma szansę zawojować rynek?

 

Partnerzy planują stworzenie infrastruktury tankowania wodoru oraz wyposażenie klientów w samochody ciężarowe z napędem na ogniwa paliwowe – celem jest dekarbonizacja drogowego transportu towarowego.

 

Shell planuje w pierwszej kolejności utworzenie sieci stacji tankowania zielonego wodoru pomiędzy trzema zakładami produkcyjnymi w holenderskim Rotterdamie oraz w Kolonii i Hamburgu. W planach firmy Shell jest uruchomienie od 2024 r. pomiędzy tymi trzema lokalizacjami stacji tankowania dla ciężkich samochodów ciężarowych. Następnie w 2025 r. Daimler Truck AG zamierza przekazać klientom pierwsze ciężkie samochody ciężarowe z napędem wodorowym. Plan partnerów przewiduje stałą rozbudowę infrastruktury wodorowej w tym korytarzu, aby od 2030 r. można było uruchomić 150 stacji tankowania wodoru oraz rozpocząć eksploatację ok. 5 tys. ciężkich samochodów ciężarowych marki Mercedes-Benz napędzanych ogniwami paliwowymi. Już od 2025 r. wspomniany korytarz ma mieć całkowitą długość 1,2 tys. kilometrów.

W ramach tej współpracy Shell i Daimler Truck AG zamierzają rozwinąć infrastrukturę wodorową optymalnie dostosowaną do potrzeb klientów. Porozumienie obejmuje również wspólny cel, jakim jest ustanowienie otwartego standardu tankowania wodoru. Ma on zdefiniować interfejs i interakcję między samochodem ciężarowym a stacją paliw, umożliwiając tym samym przyjazne dla klienta, opłacalne, niezawodne i bezpieczne tankowanie wodoru. Do udziału w tym przedsięwzięciu zachęcani są inni potencjalni partnerzy.

 

– Chcemy nadal nabierać rozpędu, aby ciężarówki napędzane wodorem stały się ekonomiczną alternatywą dla ciężarówek napędzanych olejem napędowym – pomagając naszym klientom w obniżaniu emisji spalin – mówi Ben van Beurden, prezes zarządu Royal Dutch Shell plc (holdingu Shell New Energies NL B.V.) – Aby ułatwić przełom w produkcji samochodów ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi, zamierzamy wraz z firmą Daimler Truck promować stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego. Zapraszamy do współpracy także innych zainteresowanych producentów i partnerów z przemysłu – dodaje.

Shell i Daimler Truck są przekonane, że samochody ciężarowe napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi stanowią kluczowy element przyszłego transportu o neutralnym bilansie CO2. Bezprecedensowa współpraca dwóch wielkich przedstawicieli branży daje odpowiedź na pytanie, co powinno pojawić się najpierw – infrastruktura czy pojazdy. Oba elementy muszą iść w parze. Dlatego oba podmioty są bardzo zadowolone z tego ważnego wspólnego kroku – uzupełnia Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG.

 

Zarówno Daimler Truck, jak i Shell są członkami-założycielami niedawno utworzonego konsorcjum H2Accelerate. Ta wspólna inicjatywa stanowi główną platformę wspierającą rozwój transportu wodorowego w Europie. Daimler Truck i Shell są nadal w pełni zaangażowane w konsorcjum i zamierzają współdziałać w ramach H2Accelerate, aby w ciągu kolejnych dziesięciu lat zrealizować podjęte zamierzenia.

Umowa z firmą Shell jest częścią planów Daimler Truck AG, dotyczących wprowadzenia na rynek samochodów ciężarowych z napędem na ogniwa paliwowe, a także stanowi rozszerzenie istniejącej sieci stacji tankowania wodoru firmy Shell w Europie i Ameryce Północnej.

 

Daimler Truck AG: dążenie do neutralności emisyjnej

 

Daimler Truck AG wdraża strategię korporacyjną opartą na zrównoważonym rozwoju oraz wyznacza sobie ambitny cel, aby do roku 2039 na rynku europejskim, japońskim i północnoamerykańskim oferować już tylko takie samochody nowe, których eksploatacja podczas jazdy („tank to wheel”) będzie miała neutralny bilans CO2. Już do roku 2022 oferta pojazdów na głównych rynkach zbytu ‒ w Europie, USA i Japonii ‒ ma obejmować seryjnie produkowane pojazdy z elektrycznym napędem akumulatorowym. Od 2027 r. Daimler Truck AG chce też rozszerzyć swą ofertę o seryjne pojazdy z napędem na wodorowe ogniwa paliwowe.

 

Shell: doświadczenie kluczem do przyszłości

 

Przedsiębiorstwa należące do Grupy Shell mają ponad dziesięcioletnie doświadczenie z zastosowaniem wodoru w sektorze mobilności i są obecnie zaangażowane w rozwój infrastruktury tankowania w Europie, Ameryce Północnej i Chinach. Z punktu widzenia Grupy Shell wodór odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji sektora transportowego, zwłaszcza ciężkiego transportu towarowego, a w dłuższej perspektywie – żeglugi i lotnictwa.

Przedsiębiorstwa, w których Royal Dutch Shell plc jest bezpośrednim i pośrednim udziałowcem, stanowią odrębne podmioty prawne. W niniejszym dokumencie dla uproszczenia użyto określeń „Grupa Shell” i „Grupa” w odniesieniu do Royal Dutch Shell plc i jej spółek zależnych. Również słowa „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się ogólnie do Royal Dutch Shell plc i jej spółek zależnych lub do tych, które dla nich pracują.

 

GenH2 Truck

Udostępnij:

Zapisz się do naszego newslettera