12 BIEG

 • EUR 4.63
 • GBP 5.47
 • CHF 4.50

Parkowanie ciężarówki: gdzie można zaparkować samochód ciężarowy?

Gdzie można parkować ciężarówkę?

Zasady parkowania ciężarówek są dokładnie określone prawem. Z punktu widzenia kierowcy najistotniejszy może być jeden przepis dotyczący parkowania ciężarówki w terenie zabudowanym.

 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym bardzo dokładnie określa, gdzie postój (pojęcie parkowania w przepisach nie występuje) jest możliwy, a gdzie zakazany. W rozdziale 2 znajdujemy art. 46 i 47. Czytamy w nich, że:

 • zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia;

 • w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią;

 • kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi;

 • dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t (a zatem nie ma takiej możliwości w przypadku pojazdów ciężarowych).

 

Zakazy parkowania dotyczące ciężarówek i innych pojazdów

W art. 49 pkt 2 wymieniono kilka sytuacji, w których postój (czyli również parkowanie) jest bezwzględnie zabronione:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu (o tym, jak to zrobić w przypadku pojazdu ciężarowego, można przeczytać w innym artykule na portalu 12. bieg: Jak holować ciężarówkę). 

 

 

Parkowanie ciężarówki w terenie zabudowanym

 Czy ciężarówkę można parkować w terenie zabudowanym? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w polach F.2 i F.3. Znajdują się w nich informacje o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i zespołu pojazdów.

 

 Zgodnie z przepisami, w obszarze zabudowanym zabrania się postoju (a zatem również parkowania) pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Kluczowe jest tu pojęcie dopuszczalnej masy całkowitej. Dmc to największa, określona warunkami technicznymi, masa pojazdu, obciążonego osobami i ładunkiem.

 

Czy zatem odczepienie naczepy od ciągnika sprawi, że kierowca będzie mógł zaparkować w terenie zabudowanym na parkingu? Tylko i wyłącznie na takim, który przeznaczony jest do postoju pojazdów ciężarowych. Poza takimi parkingami czy placami w terenie zabudowanym postój ciężarówek jest zabroniony. Zarządcy dróg nie muszą stosować dodatkowych znaków, by te przepisy obowiązywały. Ta zasada dotyczy również sytuacji, w której kierowca podczas postoju znajduje się w pojeździe, np. odbywając przerwę.

 

 

Udostępnij:

Zapisz się do naszego newslettera